Takpapp

Det finns många anledningar till att välja takpapp. Den största är förmodligen att du avsevärt minskar materialkostnaden om man jämför med till exempel tegel. Det är dessutom ett väldigt lätt material vilket betyder att det passar många olika fastigheter men också att ni slipper att hyra kran för att få upp det på taket. Vikten är alltså en väldigt stor fördel eftersom den sparar er pengar men också passar för ett fastighet som inte klarar en högre tyngd.

Vanligt är att takpapp används till fastigheter med platta tak eller med en låg lutning. När man lägger papptaket så svetsas eller klistras det fast och på så sätt blir det ett vattentätt skydd. Dessutom isolerar materialet fastigheten vilket innebär att varken kyla eller värme tränger in lika mycket. Ni slipper alltså en kokhet byggnad på sommaren och en iskall på vintern.

Takpapp – billigt och bra

Som vi varit inne på är takpapp väldigt kostnadseffektivt som material tack vare sin låga vikt och materialkostnad. En ytterligare anledning till att det är ett kostnadseffektivt val är att det går väldigt fort att lägga. Med andra ord får du även en lägre arbetskostnad vid läggning av papp.

Takpapp används som sagt oftast på fastigheter med platt eller låglutande tak. Detta innebär inte att man inte kan använda det på traditionella sadeltak, det fungerar alldeles utmärkt. Det enda som är viktigt att se till är att det inte bildas pölar på taket, dessa kan leda till att det bildas sprickor i pappen och att fastigheten får fuktskador.

Intresserad av papptak?

Är du intresserad av att lägga ett papptak eller vill få din befintliga takpapp inspekterad? Hör av dig för ett kostnadsfritt besök med tillhörande offert. Vi ser till att ni får en offert för vad arbetet som behöver utföras, tillsammans med en tidsplan för arbetet. Väljer du Takexperten har du dessutom 15 års garanti på arbetet.